Lajmet
Të rejat e fundit
Kategoria
Pesë ndryshimet që i sjell ligji i ri tek profesionistët e kualifikuar
18 Feb 2020 - 14:49
Pesë ndryshimet që i sjell ligji i ri tek profesionistët e kualifikuar

Akti i ri mbi Migrimin që  do hyjë në fuqi me 1 mars parasheh disa ndryshime rrënjësore në kontekstin e punësimit të individëve të kualifikuar në tregun gjerman të punës, e vecanërisht për ata që vijnë nga vendet e treta:


1.      Definimi i personit të kualifikuar: Në të ardhmen një person i kualifikuar do jetë një individ që ka të përfunduar një nivel edukimi universitar/apo një person që ka kryer një edukim profesional që ka zgjatur rreth dy vite. Cilëndo nga këto kualifikime që mund ti keni nga ju fillimisht kërkohet që certifikimi juaj të njihet në Gjermani prandaj duhet të aplikoni për verifikim të kredencialeve.


2.      Qasja në tregun Gjerman të punës: Tani është më e lehtë që të qaseni në tregun gjerman të punës. Profesionisti i kualifikuar duhet të ketë një kontratë pune apo një ofertë pune dhe një certifikim që njihet ne Gjermani. Nuk do i jepet prioritet nëse aplikuesi është shtetas i BE apo vjen nga ndonjë vend jashtë BE. Sidoqoftë do hetohen kushtet e punës.


3.      Punësimi i mundshëm: Personi i kualifikuar mund të ushtrojë një profesion të përafërt me profesionin që e ka. Për më shumë, individët me edukim universitar mund që në mënyrë alternative të punësohen në vende pune që nuk kërkojnë edukim të tillë.


4.      Personat e kualifikuar me edukim profesional (jo-universitar): Nuk do ketë më kufizime ndaj individëve që kanë kryer shkollë profesionale për ndonjë zanat të caktuar. Me rëndësi është që kualifikim juaj të njihet në Gjermani.


5.      Ardhja në Gjermani për të kërkuar punë: Edhe profesionistët me edukim profesional dhe jo universitar kanë mundësi që të vijnë në Gjermani për të kërkuar punë. Atyre do u ofrohet një lejeqëndrim prej 6 muajsh. Parakusht për lëshimin e këtij lejeqëndrimi është që të keni një kualifim të njohur në Gjermani, të mund të mbuloni shpenzimet tuaja financiare gjatë qëndrimit këtu dhe të keni njohuri të mjaftueshme të gjuhës për profesionin e caktuar. Idealisht do kërkohen niveli B2 i gjuhës gjermane.