Lajmet
Të rejat e fundit
Kategoria
Kompanitë Gjermane kërkojnë punonjës. Paga e premtuar 30,000€ me normë vjetore + akomodimi falas!
03 Feb 2020 - 22:16
Kompanitë Gjermane kërkojnë punonjës. Paga e premtuar 30,000€ me normë vjetore + akomodimi falas!

Kompanitë Gjermane janë ato që më së shumti ndikohën nga mungesa e fuqisë punëtore. Këto kompani ofrojnë kushte të favorshme për punonjësit, sigurojnë paga të mirë, duke ofruar edhe sigurim shëndetësor.


Fushat ku më së shumti kërkohen punonjës jashtë BE janë në sektorin e ndërtimtarisë. Projektet e ndërtimit vazhdimisht kanë nevojë për profesionistë që do ndihmojnë në implementimin e tyre. Në këto projekte angazhohen dhe një numër mjaft i konsiderueshëm i punëtorëve ndihmës.


Zakonisht kompanitë e ndërtimit ofrojnë paga të favorshme që sillen rreth 30,000€ në muaj e disa prej tyre sigurojnë edhe akomodim të punonjësve duke iu mundësuar që të mos kenë kosto shtesë për banim.


 


Në këto projekte zakonisht punësohen profesionistë si: muratore, asfaltues, betonierë, lyerës, saldues, hidraulik për vendosjen e sistemin të ujërave në ndërtime të reja, elektricistë dhe fusha të tjera të nevojshme për implementimin e projekteve.