FAQsFAQs

  1. Kliko butonin Shto Ofertë nga menyja kryesore ose nga Paneli > Ofertat > Shto Ofertë  2. Zgjidhni llojen e ofertës që dëshironi të shtoni: produkt, ofertë pune, lajm, patundshmëri etj..
  3. Futni të dhënat e ofertës 
  4. Kliko Shto

  1. Nga menyja kryesore kliko emrin tuaj
  2. Në nën-meny kliko Ofertat e Mia  3. Nga lista e ofertave, kliko Modifiko tek oferta që dëshiron të bësh ndryshime

    Shënim: Aprovimi kërkohet saherë që ju bëni përditësim ofertat!
Abonohu!
Regjistro emailin tuaj për të marr informacione të rëndësishme.