" ZERO4 " SH.P.K.
Savo Taseski /21/A, Tetovë, Maqedoni
Më trego rrugën