" XHAFA " SH.P.K.
Hajrullah Zymi Fushë Kosovë 38320, Fushë Kosovë, Kosovë
Më trego rrugën