" VETONI " SH.P.K.
Magjistralja Prizren-Gjakovë Krushë E Madhe r107, Malishevë, Kosovë
Më trego rrugën