Universiteti i Mitrovicës "ISA BOLETINI"
Rr. Ukshin Kovaçica 40000 Mitrovicë, Mitrovicë, Kosovë
Më trego rrugën