Universiteti i Gjakovës ''FEHMI AGANI''
Rr. "Ismail Qemali", n.n. 50 000 Gjakovë, Prishtinë, Kosovë
Më trego rrugën