" TURKISH - DONER " SH.P.K.
Ilindnska 105 1200 Tetovë, Tetovo, Macedonia, Tetovë, Maqedoni
Më trego rrugën