Toyota Kosova
Magjistalja Prishtine Ferizaj M2,, Çagllavicë, Kosovë
Më trego rrugën