" TEUTA - AG " SH.P.K.
Rr. e Ferizajit Gjilan 60000, Ferizaj, Kosovë
Më trego rrugën