TERMO ON
Nëna Tereza Fushë Kosovë 10000, Fushë Kosovë, Kosovë
Më trego rrugën