" Sun and Stars " SH.P.K.
Tregu i Gjeber, Tetovë, Maqedoni
Më trego rrugën