Selmans network
Lagjia e Spitalit, Rr. Jakov Xoxa, Blini A/0 Pristina 10000, Prishtinë, Kosovë
Më trego rrugën