Restaurant " VLERA " SH.P.K.
Nëna Terezë nr.278, Fushë Kosovë, Kosovë
Më trego rrugën