"PIKA GROUP" SH.P.K.
Mark Isaku 53 Pristina 10000, Prishtinë, Kosovë
Më trego rrugën