PASTERTIA SH.A
Rr. "ENVER TOPALLI", Ferizaj, Kosovë
Më trego rrugën