" OKI'S CANDY CORNER " SH.P.K.
Dardha Center, Prishtine, Prishtinë, Kosovë
Më trego rrugën