minimax
MINIMAX SHOPPING CENTER, Rruga Ferid Curri,, Prishtinë, Kosovë
Më trego rrugën