" Milky Way Creative " SH.P.K.
Rruga Gazmend Zajmi, Kompleksi "Puhiza" Hyrja 1, Kati 6 Nr.41 Prishtine 10000, Prishtinë, Kosovë
Më trego rrugën