MEGAPLAST
Rruga nënë tereza Fushë Kosovë, Fushë Kosovë, Kosovë
Më trego rrugën