" Kosova FLY " SH.P.K.
Rr.Bill klinton Prishtinë 10000, Prishtinë, Kosovë
Më trego rrugën