Kolegji AAB
Rr.''Elez Berisha, 56 Pristina 10000, Prishtinë, Kosovë
Më trego rrugën