" IDEA Plus " SH.P.K.
Përballë Kuvendit Komunal; Rr.Gjergj Kastrioti Malishevë 24000, Malishevë, Kosovë
Më trego rrugën