Hotel Aviano
Magjistralja Prishtinë-Pejë Sllatinë E Madhe 12050, Fushë Kosovë, Kosovë
Më trego rrugën