Gjirafa Mall
Magjistralja Prishtine-Ferizaj, km i 6-te, Prishtinë, Kosovë
Më trego rrugën