" DOLCE MIA " SHPK
rruga Shefki Kuleta Fushë Kosovë 12000, Fushë Kosovë, Kosovë
Më trego rrugën