" DES & Fruits " SH.P.K.
Sllakoc i Eperm, Prishtinë, Kosovë
Më trego rrugën