D.P.Z. " AROMA-SH "
Rr: Dardania 12000 Fushë-Kosova, Fushë Kosovë, Kosovë
Më trego rrugën