D.P.T. " Optika Gacaferi "
Qendra Zejtare Pejë 30000, Pejë, Kosovë
Më trego rrugën