D.P. H. RESTAURANT " DRINI TE AVNIA "
JNA 18-1 1300 Kumanovo, Tetovë, Maqedoni
Më trego rrugën