Cnc Noll Shkp
Rruga Theranda 8, Fushë Kosovë, Kosovë
Më trego rrugën