BUÇAJ sh.p.k
Magjistralja Prishtinë-Shkup km 10, pn.,, Prishtinë, Kosovë
Më trego rrugën