Autosalloni Prishtina
Magjistralja Prishtinë – Shkup, kilometri i tretë, Çagllavicë, Prishtinë, Kosovë
Më trego rrugën