AL TRADE NNP
Rr. Nënë Tereza, Fushë Kosovë, Kosovë
Më trego rrugën