" AGRO SHQIPONJA " SH.P.K.
Terpezë Malishevë, Malishevë, Kosovë
Më trego rrugën