Agro-Florentina sh.p.k
Str. "Hasan Prishtina" Polac, Skenderaj, Kosovë
Më trego rrugën