''AD IZOLIMI''SH.P.K
Vragoli Magjistralja Fushë-Kosovë-Pejë Fushë Kosovë , 21.05841, Fushë Kosovë, Kosovë
Më trego rrugën